REGULAMIN SPRZEDAŻY

KARNETU BESKIDCARD

 

§ 1.
Definicje

a) ,,Karnet BeskidCard” - składa się z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dniowych Karnetów Open Normalnych
oraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dniowych Karnetów Open Ulgowych.
Karnety umożliwiają korzystanie ze wszystkich wyciągów stacji narciarskich zrzeszonych w ramach BeskidCard.

b) „Stacja Narciarska” – oznacza Stację Narciarską właściwą do świadczenia usług przewozowych na podstawie posiadanych karnetów elektronicznych.

c) „Karta” – oznacza kartę BeskidCard na której zapisany zostaje Karnet BeskidCard, umożliwiający zakup usług w Stacji Narciarskiej.

d) „Karnet” – oznacza informację stanowiącą zapis elektroniczny w systemie sprzedaży umożliwiającą Klientowi skorzystanie z wybranych usług Stacji Narciarskiej w zakresie zgodnym
z wniesioną przez Klienta opłatą.

e) „Klient” – oznacza osobę, korzystającą z kasy w Stacji Narciarskiej lub innym punkcie sprzedaży karnetów BeskidCard i Karty.

f) ,,Kasa” - oznacza miejsce gdzie Klient może dokonać transakcji zakupu Karty i Karnetu BeskidCard.

 

 

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Kart i Karnetów prowadzą kasy w Stacjach Narciarskich oraz inne podmioty które zawarły umowy na sprzedaż karnetów BeskidCard.

2. Zakup Karty i Karnetu BeskidCard oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Stacji Narciarskiej z której usług korzysta Klient.

3. Warunkiem nabycia Karnetu BeskidCard jest posiadanie Karty BeskidCard.

 

 

§ 3.
Zasady sprzedaży Kart i Karnetów

1. Za Kartę pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 10,-zł.

2. Karta uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu BeskidCard oraz do udziału w Programie Partnerskim BeskidCard a także do korzystania ze zniżek i rabat u Partnerów BeskidCard honorujących Kartę BeskidCard.

3. Każda Karta BeskidCard przypisywana jest do Konta BeskidCard. Oznacza to, iż na Karcie drukowany jest indywidualny - niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.

4. Do nabycia karnetu ulgowego BeskidCard uprawnione są dzieci do 12 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 rok życia.

5. Karnety ulgowe BeskidCard są ważne na stacjach narciarskich należących do systemu BeskidCard tylko i wyłącznie razem z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

6. Płatności za Kartę oraz Karnet BeskidCard można dokonywać gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasach Stacji Narciarskich lub innych punktach sprzedaży Kart i Karnetów BeskidCard akceptujących karty płatnicze.

7. Klient może zakupić na swoją Kartę tylko jeden Karnet BeskidCard a po jego wykorzystaniu dokupić (doładować) na tą samą Kartę następny Karnet BeskidCard.

8. W przypadku utraty/zniszczenia Karty, jej duplikat nie będzie wydany.

9. Karnet BeskidCard nabyty w Stacji Narciarskiej lub innym punkcie sprzedaży Karnetów BeskidCard, który nie został aktywowany przez Klienta (Klient nie rozpoczął go wykorzystywać), podlega zwrotowi tylko w miejscu zakupu w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zakupu. Warunkiem zwrotu jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu Karnetu BeskidCard.

10. Niewykorzystany karnet BeskidCard aktywowany przez Klienta (Klient rozpoczął go wykorzystywać) kupiony w Stacji Narciarskiej lub w innym punkcie sprzedaży karnetów BeskidCard nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w jakiej nie został wykorzystany.

11. Karnety BeskidCard Open 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 – dniowe normalne i ulgowe mogą być wykorzystywane w dowolne dni w trakcie trwania całego sezonu narciarskiego na dowolnych Stacjach Narciarskich należących do systemu BeskidCard. Dzień rozpoczyna się po pierwszym zjeździe.

Sprawdź warunki na stoku

Dostepność wyciągów:
  • Mały: NIE Średni: NIE Duży NIE
  • Warunki narciarskie: -------
  • Pokrywa śniegu: -------

Prowadzimy naukę jazdy

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek 9.00 - 18.00

Sobota-Niedziela Sobota 9.00 - 20.00; Niedziela 9.00 - 18.00

Poznaj naszych partnerów